Cyflenwyr cyfres powdr HMSonau sy'n Gwella Rhyw - powdr AASraw
Mae AASraw yn cynhyrchu powdr Cannabidiol (CBD) ac Olew Hanfodol Cywarch mewn swmp!

Mae hormonau gwella rhyw yn cynnwys cynhyrchion naturiol a chyfansoddion cemegol. Yn ein cwmni, rydym yn cyflwyno rhywfaint o ddeunydd crai o gynhyrchion a welir yn gyffredin yn y farchnad.

Mae lefelau benywaidd o estrogen, progesteron, a testosteron yn dirywio'n naturiol gydag oedran, yn enwedig yn ystod ac ar ôl menopos. Darganfyddwch ffyrdd o gadw'ch ysfa rywiol i fyny, mae hyd yn oed eich lefelau hormonau i lawr. Ac, i rai dynion, ynghyd â'r oedran godi, mae'r ysfa rywiol yn gostwng. Ac, yn arbennig, mae rhai dynion â phroblem dysfunctial erectile. I ddefnyddio'r meddyginiaethau gwella rhyw cywir, helpwch nhw i fwynhau'r bywyd, neu fywyd rhywiol gwell.

Diffygrwydd erectile (anallueddrwydd) yw'r anallu i gael a chadw cwmni codi'n ddigon i ryw.

Nid yw cael trafferth codi o bryd i'w gilydd o reidrwydd yn destun pryder. Os yw camweithrediad erectile yn fater parhaus, fodd bynnag, gall achosi straen, effeithio ar eich hunanhyder a chyfrannu at broblemau perthynas. Gall problemau cael neu gadw codiad hefyd fod yn arwydd o gyflwr iechyd sylfaenol sydd angen triniaeth ac yn ffactor risg ar gyfer clefyd y galon.

Triniaeth

Mae triniaeth yn dibynnu ar yr achos.

Mae ymarfer corff, yn enwedig ymarfer aerobig yn ystod y canol oes, yn effeithiol i atal ED; mae ymarfer corff fel triniaeth dan ymchwiliad. Ar gyfer ysmygwyr tybaco, mae rhoi'r gorau i rwystro'n arwain at welliant sylweddol.

Dyfeisiau triniaeth gyntaf yw'r fferyllotherapi llafar a dyfeisiau codi gwactod, ac yna chwistrelliadau o gyffuriau i'r pidyn ac mewnblaniadau penile.

meddyginiaeth

Mae'r atalyddion PDE5 sildenafil (Viagra), vardenafil (Levitra) a tadalafil (Cialis) yn gyffuriau presgripsiwn sy'n cael eu cymryd ar lafar.

Mae hufen sy'n cyfuno alprostadil gyda'r DDAIP sy'n gwella'r traen wedi cael ei gymeradwyo yng Nghanada fel triniaeth linell gyntaf ar gyfer camweithrediad erectile.

Gallai un o'r meddyginiaethau canlynol gael ei chwistrellu i'r pidyn: papaverine, phentolamine, a prostaglandin E1.

Mae Sildenafil / Sildenafil Citrate (viagra) yn driniaeth gyffredin ar gyfer ED. Mae'n eich helpu i fod yn galed pan fo'r amser yn iawn. Ni ddylech fynd o 6 i hanner nos trwy ei gymryd.

Mae Tadalafil / Cialis yn feddyginiaeth rhyw lawer effeithiol ar gyfer effeithiolrwydd cyflymach, llai o ddogn, yn para am gyfnod hirach.

Ar wahân i'r rheiny, credir bod HCL Dapoxetine yn helpu dynion i barhau yn ystod amser hirach yn ystod gallu rhywiol, pan gaiff ei ddefnyddio'n gymysg â chwsmeriaid neu viagra.

Ar ôl cymryd un tabledi, mae rhai o gynhwysion gweithredol CIALIS yn parhau yn eich corff am fwy na 2 diwrnod. Gall y cynhwysyn gweithredol barhau'n hirach os oes gennych broblemau gyda'ch arennau neu iau, neu os ydych chi'n cymryd rhai meddyginiaethau eraill.

A all Meddyginiaethau Eraill Affeithio CIALIS?

Dywedwch wrth eich darparwr gofal iechyd am yr holl feddyginiaethau a gymerwch, yn enwedig:

 1. meddyginiaethau o'r enw “nitradau” sydd yn aml yn cael eu rhagnodi ar gyfer poen yn y frest
 2. meddyginiaethau a elwir yn ysgogwyr cyclase guanylate a ddefnyddir i drin pwysedd gwaed uchel arterial y pulmonary a gorbwysedd cronig-thromboembolig
 3. alpha-blockers a ragnodir yn aml ar gyfer problemau'r prostad
 4. meddyginiaethau pwysedd gwaed
 5. meddyginiaethau ar gyfer HIV neu rai mathau o feddyginiaethau antifungal llafar
 6. mae rhai mathau o wrthfiotigau fel clarithromycin, telithromycin, erythromycin (mae nifer o enwau brand yn bodoli, cysylltwch â'ch darparwr gofal iechyd i benderfynu a ydych chi'n cymryd y feddyginiaeth hon)
 7. meddyginiaethau neu driniaethau eraill ar gyfer dysfunction erectile (ED)
 8. Mae CIALIS hefyd yn cael ei farchnata fel ADCIRCA ar gyfer trin pwysedd gwaed uchel arterial. Peidiwch â chymryd CIALIS ac ADCIRCA. Peidiwch â chymryd citrate sildenafil gyda CIALIS.

Yn dangos yr holl ganlyniadau 4

 • Trefnu yn ôl newydd-deb
  • didoli ddiofyn
  • Trefnu yn ôl poblogrwydd
  • Trefnu yn ôl sgôr cyfartalog
  • Trefnu yn ôl newydd-deb
  • Trefnu yn ôl pris: isel i uchel
  • Trefnu yn ôl pris: uchel i isel
 • Dangos Cynhyrchion 16
  • Dangos Cynhyrchion 16
  • Dangos Cynhyrchion 32
  • Dangos Cynhyrchion 48