Cyflenwi Domestig UDA, Canada Cyflenwi Domestig, Cyflenwi Domestig Ewropeaidd
Sut Mae Orlistat yn Gweithio fel Cyffur Colli Pwysau?

Yn ôl data o Adolygiad Poblogaeth y Byd, mae'r Unol Daleithiau yn safle 12fed yn fyd-eang am ordewdra yn ei phoblogaeth. Mae'r Ganolfan Rheoli Clefydau (CDC) yn amcangyfrif bod 36.9% o oedolion America dros 20 oed yn ordew, yn seiliedig ar ddata a gasglwyd yn 2016. Mae'r ystadegau swyddogol yn dangos bod 41.1% o fenywod, a […]

Darllenwch mwy
Sut mae hydroclorid Pyridoxine (Fitamin B6) yn gweithio i bodybuilders

1. Beth yw hydroclorid Pyridoxal? Mae hydroclorid pyridoxal neu fitamin B6 yn fitamin sy'n hydoddi mewn dŵr a geir yn gyffredin mewn bwydydd. Fe'i defnyddir yn bennaf fel ychwanegiad dietegol. Pan gaiff ei ddefnyddio fel ychwanegiad, gall Hydroclorid Pyridoxal drin neu atal llawer o broblemau meddygol. Fel arfer mae'n cael ei gymryd trwy bigiad, ar lafar neu mewn atchwanegiadau bwyd. Os ydych chi'n gorffluniwr, mae'r fitamin hwn […]

Darllenwch mwy
Sut Mae Flibanserin yn Helpu Menyw fel Hormon Rhyw

Credir bod camweithrediad rhywiol yn gyffredin ymysg dynion, ac yn lwcus iddyn nhw; mae yna ystod o opsiynau triniaeth i ddewis ohonynt i gyd o gyffuriau Viagra, Cialis, ac ED. Mae ganddyn nhw hefyd driniaethau hormonaidd i helpu i adfer eu gyriant rhyw. Mae menywod yn teimlo eu bod yn cael eu gadael allan yn hyn. Yn ffodus, mae ganddyn nhw ddewisiadau hefyd. […]

Darllenwch mwy
Popeth am Oxandrolone (Anavar), mae angen i chi wybod

Beth yw Oxandrolone (Anavar)? Mae Oxandrolone (53-39-4), gyda phowdr Anavar fel ei enw brand, yn gyffur synthetig androgen a steroid anabolig (AAS) sy'n boblogaidd iawn am ei gryfder a'i allu i hybu egni. Mae ymhlith y steroidau anabolig llafar mwyaf adnabyddus a ddefnyddir. Mae anabolig yn golygu ei fod yn rhoi hwb i broteinau celloedd, ac felly'n arwain […]

Darllenwch mwy