Cyflenwi Domestig UDA, Canada Cyflenwi Domestig, Cyflenwi Domestig Ewropeaidd

Faint o amser mae'n ei gymryd i Cialis 20mg weithio?

Beth yw Cialis?

yw'r enw masnach ar gyfer cyffur o'r enw . Mae Cialis yn un o ddosbarth o gyffuriau a elwir yn atalyddion PDE-5 (Phosphodiesterase type 5). Gall Cialis a'r atalyddion PDE-5 eraill helpu dynion sydd â namau erectile (impotence dynion) trwy wella'r ymateb erectile pan fydd dyn yn cael ei ysgogi'n rhywiol. Ar wahân i Cialis, y cyffuriau eraill yn y dosbarth hwn yw (Sildenafil) a Levitra (Vardenafil).


Sut mae powdr amrwd Cialis yn gweithio?

Nid yw powdr amrwd Cialis yn achosi i ddyn gael ei ysgogi'n rhywiol. Bydd powdr amrwd Cialis yn effeithiol yn unig os yw dyn yn cael ei ysgogi'n feddyliol yn rhywiol. I ddeall sut mae powdr amrwd Cialis yn gweithio, mae angen i chi ddeall mecanwaith sut mae dyn yn cael codiad. Pan fydd dyn yn cael ei ysgogi'n rhywiol, mae'r system nerfol ym meinwe erectile eich pidyn yn rhyddhau nitric ocsid (NAC). Mae'r ocsid nitrig yn ysgogi ensym sy'n cynhyrchu 'negesydd' o'r enw guanosine monophosphate cyclic (cGMP). Mae'r cGMP yn ymlacio celloedd cyhyrau llyfn.

Faint o amser mae'n ei gymryd i Cialis 20mg weithio?

Un canlyniad i hyn yw y gall y rhydwelïau yn y pidyn ddileu'r gwaed a'r gwaed i mewn i'r pidyn yn haws. Canlyniad arall yw bod y meinwe erectile ei hun yn llenwi â gwaed. Mae'r ddau broses hyn yn arwain at godi. Mae Cialis yn gweithio trwy gynnal lefel y cGMP yn y celloedd cyhyrau llyfn. Os nad ydych chi'n cael ei ysgogi'n feddyliol yn rhywiol, ni fydd eich ymennydd yn ysgogi rhyddhau unrhyw nitric ocsid ac ni fyddwch yn cynhyrchu lefelau uwch o cGMP.


Pa mor gyflym y mae'n gweithio?

Ar gyfartaledd, mae Cialis yn dod yn effeithiol o fewn yr awr er bod rhai dynion wedi dweud bod Cialis yn gweithio orau ar ôl ychydig oriau. Gall Cialis barhau i fod yn effeithiol am hyd at 36 awr. Nid yw hyn yn golygu y bydd y codiad yn para'n hir - yn syml y bydd gennych y gallu i gael codiad gwell am y cyfnod hwnnw. Yn wahanol i Viagra, ni fydd bwyd yn oedi effeithiolrwydd Cialis.


Pa driniaethau analluogrwydd eraill sydd ar gael?

Mae'r meddyginiaethau eraill, ac Levitra gweithio mewn ffyrdd tebyg. Mae gan Cialis hanner oes llawer mwy na Levitra a Viagra ac felly mae ei effaith yn para llawer mwy o amser. Nid yw hyn yn golygu y bydd gan ddyn godiadau estynedig ond mae'r amser sydd ar gael ar gyfer codi pellach yn cynyddu heb fod angen cymryd dosau pellach. Mae hefyd yn golygu fodd bynnag y bydd yr sgîl-effeithiau os bydd yn bresennol yn para hirach. Gellir cymryd Cialis, fel Levitra, â bwyd tra dylid cymryd Viagra ar stumog wag.

1 hoff bethau
Views 4441

Efallai y byddwch hefyd yn hoffi

Sylw Ymateb 1

  • Asan06 / 19 / 2018 8 yn: 59 am

    Mae diffygedd erectile sylfaenol ac eilaidd. Nodweddir cynradd (cynhenid) gan y ffaith nad yw dyn erioed wedi gallu cyflawni cyfathrach rywiol. Mae hyn yn hynod o brin. Anhwylder erectile eilaidd - yr opsiwn mwyaf cyffredin, pan oedd y peth ym mywyd rhywiol dyn popeth yn iawn, a dim ond yna roedd problemau gyda chodi. Gallwch ddatrys y broblem yn gyflym: http://www.aasraw.com/contact/