Cyflenwi Domestig UDA, Canada Cyflenwi Domestig, Cyflenwi Domestig Ewropeaidd

Powdwr testoserone yw'r hormon rhyw gwreiddiol sylfaenol a steroid anabolig. Mewn dynion gwrywaidd, mae powdwr testosteron yn chwarae rhan allweddol wrth ddatblygu meinweoedd atgenhedlol gwrywaidd megis y testis a'r prostad, yn ogystal â hyrwyddo nodweddion rhywiol eilaidd megis màs cyhyrau ac asgwrn uwch, a thwf gwallt y corff. Yn ogystal, mae testosterone yn ymwneud ag iechyd a lles, ac atal osteoporosis. Gall lefelau annigonol o testosterone mewn dynion arwain at annormaleddau gan gynnwys ffugineb a cholli esgyrn.

Yn dangos 1-8 18 o ganlyniadau

 • Trefnu yn ôl newydd-deb
  • didoli ddiofyn
  • Trefnu yn ôl poblogrwydd
  • Trefnu yn ôl sgôr cyfartalog
  • Trefnu yn ôl newydd-deb
  • Trefnu yn ôl pris: isel i uchel
  • Trefnu yn ôl pris: uchel i isel
 • Dangos Cynhyrchion 8
  • Dangos Cynhyrchion 8
  • Dangos Cynhyrchion 16
  • Dangos Cynhyrchion 24